PR-avtal 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett PR-avtal.

PR (public relations) handlar om alla de kommunikationsåtgärder som riktas mot en organisations olika målgrupper (t.ex. kunder, anställda, aktieägare, myndigheter och samhället i stort). PR kan vara t.ex. relationer med media, personaltidning, öppet hus och olika samarbetsprojekt. Den som arbetar med PR externt brukar kallas för PR-konsult eller kommunikationsrådgivare.

I denna mall från DokuMera regleras flera viktiga punkter som brukar regleras i ett PR-avtal, såsom uppdragsbeskrivning, samarbetsformer och upphovsrätt.

(ID 4137)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn