Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Alkohol- och drogpolicy 2022
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2022
Arbetsmiljöpolicy 2022
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2022
Balanspolicy 2022
Bemötandepolicy 2022
Bemötandepolicy Engelsk 2022
Brandskyddspolicy 2022
Brandskyddspolicy Engelsk 2022
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2022
Checklista informationssäkerhetspolicy 2022
Checklista lönepolicy 2022
Checklista motverka penningtvätt 2022
Checklista pensionspolicy 2022
CSR-policy 2022
CSR-policy Engelsk 2022
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2022
Finanspolicy 2022
Friskvårdspolicy 2022
Friskvårdspolicy Engelsk 2022
Förmånsbilspolicy 2022
Förmånsbilspolicy Engelsk 2022
Hållbarhetspolicy 2022
Hållbarhetspolicy Engelsk 2022
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2022
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2022
Informationssäkerhetspolicy enkel 2022
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2022
Inköpspolicy 2022
IT-policy 2022
IT-policy Engelsk 2022
Jämställdhetspolicy 2022
Jämställdhetspolicy Engelsk 2022
Klagomålspolicy 2022
Klassificeringspolicy 2022
Klädpolicy 2022
Kommunikationspolicy 2022
Kompetensutvecklingspolicy 2022
Kreditpolicy 2022
Kreditpolicy Engelsk 2022
Krispolicy 2022
Kvalitetspolicy 2022
Kvalitetspolicy Engelsk 2022
Ledighetspolicy 2022
Lönepolicy 2022
Löneväxlingspolicy 2022
Lösenordspolicy 2022
Miljöpolicy 2022
Miljöpolicy Engelsk 2022
Mobiltelefonpolicy 2022
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2022
Mångfaldspolicy 2022
Mötespolicy 2022
Neutralitetspolicy 2022
Pensionspolicy 2022
Personalbilspolicy 2022
Policy arbetsplatsträffar 2022
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2022
Policy avseende uppfinning 2022
Policy febertest på arbetsplatsen 2022
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2022
Policy för affärsetiska principer 2022
Policy för användning av nätverkstjänster 2022
Policy för arbetstid 2022
Policy för arbetstid Engelsk 2022
Policy för arkivering 2022
Policy för attestinstruktion 2022
Policy för behandling av personuppgifter 2022
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2022
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2022
Policy för bisyssla 2022
Policy för bärbara datorer 2022
Policy för coaching 2022
Policy för distansarbete 2022
Policy för distansarbete Engelsk 2022
Policy för drogtester och registerutdrag 2022
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2022
Policy för e-posthantering 2022
Policy för e-posthantering Engelsk 2022
Policy för förslagsverksamhet 2022
Policy för GPS-användning 2022
Policy för hantering av företagets egendom 2022
Policy för hund på arbetsplatsen 2022
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2022
Policy för konflikthantering 2022
Policy för kontakt med media 2022
Policy för kreditkort 2022
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2022
Policy för mobil databehandling 2022
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2022
Policy för säkerhetskopiering av data 2022
Policy för terminalglasögon 2022
Policy för testanvändning 2022
Policy för tillgänglighet 2022
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2022
Policy för återhämtning 2022
Policy första hjälpen och krisstöd 2022
Policy inhyrd personal 2022
Policy mot diskriminering 2022
Policy mot diskriminering Engelsk 2022
Policy mot givande och tagande av muta 2022
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2022
Policy mot hot och våld 2022
Policy mot kränkande särbehandling 2022
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2022
Policy mot penningtvätt 2022
Policy mot penningtvätt Engelsk 2022
Policy mot trakasserier 2022
Policy mot trakasserier Engelsk 2022
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2022
Policy om fjärranslutning 2022
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2022
Policy om krypteringsåtgärder 2022
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2022
Policy om åtkomstkontroll 2022
Policy sociala medier 2022
Policy sociala medier Engelsk 2022
Policy stöd ideella organisationer 2022
Presentationspolicy 2022
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2022
Rehabiliteringspolicy 2022
Rekryteringspolicy 2022
Representationspolicy 2022
Representationspolicy Engelsk 2022
Resepolicy 2022
Resepolicy Engelsk 2022
Reseräkningspolicy 2022
Semesterpolicy 2022
Semesterpolicy Engelsk 2022
Sjukdomspolicy 2022
Skyddsombudspolicy 2022
Stresspolicy 2022
Säkerhetspolicy 2022
Tillgänglighetspolicy 2022
Tjänstebilspolicy 2022
Tobakspolicy 2022
Trafiksäkerhetspolicy 2022
Traktamentspolicy 2022
Uppförandepolicy 2022
Uppförandepolicy Engelsk 2022
Uppvaktningspolicy 2022
Uppvaktningspolicy Engelsk 2022
Visselblåsarpolicy 2022
Visselblåsarpolicy Engelsk 2022