Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Alkohol- och drogpolicy 2021
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2021
Arbetsmiljöpolicy 2021
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2021
Balanspolicy 2021
Bemötandepolicy 2021
Bemötandepolicy Engelsk 2021
Brandskyddspolicy 2021
Brandskyddspolicy Engelsk 2021
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2021
Checklista informationssäkerhetspolicy 2021
Checklista lönepolicy 2021
Checklista motverka penningtvätt 2021
Checklista pensionspolicy 2021
CSR-policy 2021
CSR-policy Engelsk 2021
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2021
Finanspolicy 2021
Friskvårdspolicy 2021
Friskvårdspolicy Engelsk 2021
Förmånsbilspolicy 2021
Förmånsbilspolicy Engelsk 2021
Hållbarhetspolicy 2021
Hållbarhetspolicy Engelsk 2021
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2021
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2021
Informationssäkerhetspolicy enkel 2021
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2021
Inköpspolicy 2021
IT-policy 2021
IT-policy Engelsk 2021
Jämställdhetspolicy 2021
Jämställdhetspolicy Engelsk 2021
Klagomålspolicy 2021
Klassificeringspolicy 2021
Klädpolicy 2021
Kommunikationspolicy 2021
Kompetensutvecklingspolicy 2021
Kreditpolicy 2021
Kreditpolicy Engelsk 2021
Krispolicy 2021
Kvalitetspolicy 2021
Kvalitetspolicy Engelsk 2021
Ledighetspolicy 2021
Lönepolicy 2021
Löneväxlingspolicy 2021
Lösenordspolicy 2021
Miljöpolicy 2021
Miljöpolicy Engelsk 2021
Mobiltelefonpolicy 2021
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2021
Mångfaldspolicy 2021
Mötespolicy 2021
Neutralitetspolicy 2021
Pensionspolicy 2021
Personalbilspolicy 2021
Policy arbetsplatsträffar 2021
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2021
Policy avseende uppfinning 2021
Policy febertest på arbetsplatsen 2021
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2021
Policy för affärsetiska principer 2021
Policy för användning av nätverkstjänster 2021
Policy för arbetstid 2021
Policy för arbetstid Engelsk 2021
Policy för arkivering 2021
Policy för behandling av personuppgifter 2021
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2021
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2021
Policy för bisyssla 2021
Policy för bärbara datorer 2021
Policy för coaching 2021
Policy för distansarbete 2021
Policy för distansarbete Engelsk 2021
Policy för drogtester och registerutdrag 2021
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2021
Policy för e-posthantering 2021
Policy för e-posthantering Engelsk 2021
Policy för förslagsverksamhet 2021
Policy för GPS-användning 2021
Policy för hantering av företagets egendom 2021
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2021
Policy för konflikthantering 2021
Policy för kontakt med media 2021
Policy för kreditkort 2021
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2021
Policy för mobil databehandling 2021
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2021
Policy för säkerhetskopiering av data 2021
Policy för terminalglasögon 2021
Policy för testanvändning 2021
Policy för tillgänglighet 2021
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2021
Policy för återhämtning 2021
Policy första hjälpen och krisstöd 2021
Policy inhyrd personal 2021
Policy mot diskriminering 2021
Policy mot diskriminering Engelsk 2021
Policy mot givande och tagande av muta 2021
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2021
Policy mot hot och våld 2021
Policy mot kränkande särbehandling 2021
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2021
Policy mot penningtvätt 2021
Policy mot penningtvätt Engelsk 2021
Policy mot trakasserier 2021
Policy mot trakasserier Engelsk 2021
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2021
Policy om fjärranslutning 2021
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2021
Policy om krypteringsåtgärder 2021
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2021
Policy om åtkomstkontroll 2021
Policy sociala medier 2021
Policy sociala medier Engelsk 2021
Policy stöd ideella organisationer 2021
Presentationspolicy 2021
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2021
Rehabiliteringspolicy 2021
Rekryteringspolicy 2021
Representationspolicy 2021
Representationspolicy Engelsk 2021
Resepolicy 2021
Resepolicy Engelsk 2021
Reseräkningspolicy 2021
Semesterpolicy 2021
Semesterpolicy Engelsk 2021
Sjukdomspolicy 2021
Skyddsombudspolicy 2021
Stresspolicy 2021
Säkerhetspolicy 2021
Tillgänglighetspolicy 2021
Tjänstebilspolicy 2021
Tobakspolicy 2021
Trafiksäkerhetspolicy 2021
Traktamentspolicy 2021
Uppförandepolicy 2021
Uppvaktningspolicy 2021
Uppvaktningspolicy Engelsk 2021
Visselblåsarpolicy 2021
Visselblåsarpolicy Engelsk 2021