Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Alkohol- och drogpolicy 2020
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2020
Arbetsmiljöpolicy 2020
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2020
Balanspolicy 2020
Bemötandepolicy 2020
Bemötandepolicy Engelsk 2020
Brandskyddspolicy 2020
Brandskyddspolicy Engelsk 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista informationssäkerhetspolicy 2020
Checklista lönepolicy 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista pensionspolicy 2020
CSR-policy 2020
CSR-policy Engelsk 2020
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2020
Finanspolicy 2020
Friskvårdspolicy 2020
Friskvårdspolicy Engelsk 2020
Förmånsbilspolicy 2020
Förmånsbilspolicy Engelsk 2020
Hållbarhetspolicy 2020
Hållbarhetspolicy Engelsk 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2020
Inköpspolicy 2020
IT-policy 2020
IT-policy Engelsk 2020
Jämställdhetspolicy 2020
Jämställdhetspolicy Engelsk 2020
Klagomålspolicy 2020
Klassificeringspolicy 2020
Klädpolicy 2020
Kommunikationspolicy 2020
Kompetensutvecklingspolicy 2020
Kreditpolicy 2020
Kreditpolicy Engelsk 2020
Krispolicy 2020
Kvalitetspolicy 2020
Kvalitetspolicy Engelsk 2020
Ledighetspolicy 2020
Lönepolicy 2020
Löneväxlingspolicy 2020
Lösenordspolicy 2020
Miljöpolicy 2020
Miljöpolicy Engelsk 2020
Mobiltelefonpolicy 2020
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2020
Mångfaldspolicy 2020
Mötespolicy 2020
Neutralitetspolicy 2020
Pensionspolicy 2020
Personalbilspolicy 2020
Policy arbetsplatsträffar 2020
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2020
Policy avseende uppfinning 2020
Policy febertestning på arbetsplatsen 2020
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2020
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy för användning av nätverkstjänster 2020
Policy för arbetstid 2020
Policy för arbetstid Engelsk 2020
Policy för arkivering 2020
Policy för behandling av personuppgifter 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2020
Policy för bisyssla 2020
Policy för bärbara datorer 2020
Policy för coaching 2020
Policy för distansarbete 2020
Policy för drogtester och registerutdrag 2020
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2020
Policy för e-posthantering 2020
Policy för e-posthantering Engelsk 2020
Policy för förslagsverksamhet 2020
Policy för GPS-användning 2020
Policy för hantering av företagets egendom 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Policy för konflikthantering 2020
Policy för kontakt med media 2020
Policy för kreditkort 2020
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2020
Policy för mobil databehandling 2020
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2020
Policy för säkerhetskopiering av data 2020
Policy för terminalglasögon 2020
Policy för testanvändning 2020
Policy för tillgänglighet 2020
Policy för undvikande av störningar i kontorslandskap 2020
Policy för återhämtning 2020
Policy första hjälpen och krisstöd 2020
Policy inhyrd personal 2020
Policy mot diskriminering 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2020
Policy mot hot och våld 2020
Policy mot kränkande särbehandling 2020
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2020
Policy mot penningtvätt 2020
Policy mot trakasserier 2020
Policy mot trakasserier Engelsk 2020
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2020
Policy om fjärranslutning 2020
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2020
Policy om krypteringsåtgärder 2020
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2020
Policy om åtkomstkontroll 2020
Policy sociala medier 2020
Policy sociala medier Engelsk 2020
Policy stöd ideella organisationer 2020
Presentationspolicy 2020
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2020
Rehabiliteringspolicy 2020
Rekryteringspolicy 2020
Representationspolicy 2020
Representationspolicy Engelsk 2020
Resepolicy 2020
Reseräkningspolicy 2020
Semesterpolicy 2020
Sjukdomspolicy 2020
Skyddsombudspolicy 2020
Stresspolicy 2020
Säkerhetspolicy 2020
Tillgänglighetspolicy 2020
Tjänstebilspolicy 2020
Tobakspolicy 2020
Trafiksäkerhetspolicy 2020
Traktamentspolicy 2020
Uppförandepolicy 2020
Uppvaktningspolicy 2020
Visselblåsarpolicy 2020