Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Alkohol- och drogpolicy 2023
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2023
Arbetsmiljöpolicy 2023
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2023
Balanspolicy 2023
Bemötandepolicy 2023
Bemötandepolicy Engelsk 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddspolicy Engelsk 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista informationssäkerhetspolicy 2023
Checklista lönepolicy 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista pensionspolicy 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2023
Finanspolicy 2023
Friskvårdspolicy 2023
Friskvårdspolicy Engelsk 2023
Förmånsbilspolicy 2023
Förmånsbilspolicy Engelsk 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2023
Inköpspolicy 2023
IT-policy 2023
IT-policy Engelsk 2023
Jämställdhetspolicy 2023
Jämställdhetspolicy Engelsk 2023
Klagomålspolicy 2023
Klassificeringspolicy 2023
Klädpolicy 2023
Kommunikationspolicy 2023
Kompetensutvecklingspolicy 2023
Kreditpolicy 2023
Kreditpolicy Engelsk 2023
Krispolicy 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Ledighetspolicy 2023
Lönepolicy 2023
Löneväxlingspolicy 2023
Lösenordspolicy 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Mobiltelefonpolicy 2023
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2023
Mångfaldspolicy 2023
Mötespolicy 2023
Neutralitetspolicy 2023
Pensionspolicy 2023
Personalbilspolicy 2023
Policy arbetsplatsträffar 2023
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2023
Policy avseende uppfinning 2023
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy för användning av nätverkstjänster 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023
Policy för arkivering 2023
Policy för attestinstruktion 2023
Policy för behandling av personuppgifter 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2023
Policy för bisyssla 2023
Policy för bärbara datorer 2023
Policy för coaching 2023
Policy för distansarbete 2023
Policy för distansarbete Engelsk 2023
Policy för drogtester och registerutdrag 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för e-posthantering 2023
Policy för e-posthantering Engelsk 2023
Policy för förslagsverksamhet 2023
Policy för GPS-användning 2023
Policy för hantering av företagets egendom 2023
Policy för hund på arbetsplatsen 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy för konflikthantering 2023
Policy för kontakt med media 2023
Policy för kreditkort 2023
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2023
Policy för mobil databehandling 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Policy för säkerhetskopiering av data 2023
Policy för terminalglasögon 2023
Policy för testanvändning 2023
Policy för tillgänglighet 2023
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2023
Policy för återhämtning 2023
Policy första hjälpen och krisstöd 2023
Policy inhyrd personal 2023
Policy mot diskriminering 2023
Policy mot diskriminering Engelsk 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Policy mot hot och våld 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Policy mot trakasserier 2023
Policy mot trakasserier Engelsk 2023
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2023
Policy om fjärranslutning 2023
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2023
Policy om krypteringsåtgärder 2023
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2023
Policy om åtkomstkontroll 2023
Policy sociala medier 2023
Policy sociala medier Engelsk 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Presentationspolicy 2023
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2023
Rehabiliteringspolicy 2023
Rekryteringspolicy 2023
Representationspolicy 2023
Representationspolicy Engelsk 2023
Resepolicy 2023
Resepolicy Engelsk 2023
Reseräkningspolicy 2023
Semesterpolicy 2023
Semesterpolicy Engelsk 2023
Sjukdomspolicy 2023
Skyddsombudspolicy 2023
Stresspolicy 2023
Säkerhetspolicy 2023
Tillgänglighetspolicy 2023
Tjänstebilspolicy 2023
Tobakspolicy 2023
Trafiksäkerhetspolicy 2023
Traktamentspolicy 2023
Uppförandepolicy 2023
Uppförandepolicy Engelsk 2023
Uppvaktningspolicy 2023
Uppvaktningspolicy Engelsk 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023