Policy om krypteringsåtgärder 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om krypteringsåtgärder.

Med kryptering avses tillvägagångssättet att översätta information till annan form eller kod så att endast personer med tillgång till åtkomstnycklar (krypteringsnycklar) eller lösenord har tillgång till informationen.

För att upprätthålla säkerheten och förhindra behandling som bryter mot dataskyddsförordningen ska du som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde utvärdera riskerna med den behandling av personuppgifter som sker och vidta åtgärder, såsom kryptering, för att minska dem. Åtgärderna ska säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet, med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ av personuppgifter som ska skyddas. När det är lämpligt ska krypteringsåtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

(ID 5051)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn