Policy om åtkomstkontroll 2021

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om åtkomstkontroll till företagets informationstillgångar.

Utgångspunkten bör vara att anställda endast ska ha åtkomst till de informationstillgångar som behövs för att de ska kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter. Genom åtkomstkontroll minskar risken för obehörig åtkomst, vilket främjar företagets skydd för sina informationstillgångar.

Genom riktlinjer och rutiner för hur åtkomst till nätverk och andra informationstillgångar ska ges och hanteras minskar riskerna för obehörig åtkomst samt obehörigt röjande och förlust av känslig och verksamhetskritisk information.

Med hjälp av denna policy kan du skydda känslig och konfidentiell information som tillhör företaget genom att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till företagets nätverk och andra informationstillgångar.

(ID 5045)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn