Policy mot trakasserier 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot trakasserier på ditt företag.

På en arbetsplats uppstår ibland konflikter. I vissa fall kan dessa konflikter utvecklas till trakasserier av olika art, antingen i form av fysiska eller psykiska trakasserier. Inom begreppet trakasseri ryms även sexuella trakasserier.

De olika formerna av trakasserier kan vara svåra att hantera. Ofta medför svårigheten att åtgärder för att komma tillrätta med problemen skjuts framåt eller dröjer. Det kan därför hjälpa att i förväg sätta upp ramar för hur företaget ska hantera dessa situationer om de skulle uppstå. På så vis underlättas ingripandet i ett tidigare skede vilket medför att både de anställda och företaget i allmänhet mår bättre.

(ID 4294)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista undvika diskriminering 2023
Personalhandbok 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023