Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot kränkande särbehandling, mobbning, på engelska för din verksamhet.

Arbetsmiljöverket definierar i AFS 1993:17 kränkande särbehandling som ”… återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Det gör du bland annat genom att upprätta rutiner som gör det möjligt att tidigt fånga upp signaler om och åtgärda missförhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Ett sätt att förebygga kränkande särbehandling är med hjälp av en policy. Utgå från DokuMeras mall och anpassa texten så att den passar i ditt företag.

(ID 4995)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn