Policy mot hot och våld 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy som reglerar hur företaget ska hantera hot och våld mot medarbetare. Dessa åtgärder genomförs för att undvika att medarbetare utsätts för hot och våld.

Policyn omfattar bland annat rutiner och skyddsåtgärder som ska implementeras för att undvika hot eller våld mot medarbetare. När och om ett hot eller våld inträffar ska företaget kunna vidta de åtgärder som finns beskrivna i policyn. På så sätt kan företaget minska medarbetarnas utsatthet och även utarbeta en god arbetsmiljö i företaget.

(ID 3212)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn