Policy första hjälpen och krisstöd 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Första hjälpen och krisstöd” ska första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Föreskrifterna gäller för all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Av föreskrifterna följer även att det på varje arbetsställe ska finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd i den utsträckning som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Med hjälp av denna policy kan du enkelt uppfylla dina skyldigheter enligt föreskrifterna. Mallen kan enkelt anpassas efter riskerna och förutsättningarna i din verksamhet.

(ID 5032)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn