Policy för tillgänglighet 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för tillgänglighet.

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt upplever allt fler att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Vi blir allt mer tillgängliga för våra arbetsgivare och därmed ökar risken för minskad kvalitet på återhämtningsperioderna vilket ökar risken för ohälsa.

Skälen till varför medarbetare väljer att vara tillgängliga efter normal arbetstid är ofta för att underlätta för kollegor, kunder och klienter eller för att de känner att arbetsgivaren förväntar sig det.

För hög tillgänglighet kan vara ett potentiellt arbetsmiljöproblem då det riskerar att utmynna i arbetsrelaterad ohälsa. Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att medarbetarna inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet. En tillgänglighetspolicy är en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete och är således ett steg på vägen till en hälsosam arbetsmiljö.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du upprättar en policy för tillgänglighet.

(ID 4686)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Mobiltelefonpolicy 2023
Policy för e-posthantering 2023
Policy för återhämtning 2023