Policy för terminalglasögon 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ta fram en policy för användning av terminalglasögon som företaget är skyldigt att tillhandahålla sin personal.

Enligt arbetsmiljölagens föreskrifter i AFS 1998:5 ska arbetsgivaren vid behov tillhandahålla terminalglasögon till arbetstagare som arbetar vid bildskärm längre än en timme per dag. Utöver detta ansvar är det arbetsgivaren som bestämmer villkoren för tillhandahållandet, t.ex. i fråga om dess pris, möjlighet att välja utformning etc.

Policydokumentet är därför till för att informera medarbetare om de regler och riktlinjer som företaget har i samband med tillhandahållandet av glasögon för arbete vid bildskärm, så kallade terminalglasögon.

(ID 4326)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Mobiltelefonpolicy 2021
Policy för kreditkort 2021
Tjänstebilspolicy 2021