Policy för kreditkort 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anta en kreditkortspolicy för ditt företag.

En kreditkortspolicy används för kreditkort som företaget förser de anställda med. Policyn reglerar vilka som ska ges kreditkort och vilka utgifter de ska användas till, t.ex. vilka utlägg som får göras, hur dessa ska redovisas och vad som gäller för återbetalning. Genom att anta en skriftlig policy rörande kreditkorten kan oklarheter undanröjas, kostnader hållas nere och komplikationer undvikas.

Mallen är en komplett kreditkortspolicy och innehåller de regler som generellt gäller på de flesta företag som har antagit en uttrycklig policy vad gäller kreditkort. Om du finner det lämpligare att anta andra riktlinjer kan du enkelt anpassa mallen till ditt företags syn genom att ändra ett fåtal punkter i policyn.

(ID 4340)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ekonomihandbok 2021
Mobiltelefonpolicy 2021
Personalhandbok 2021
Policy för terminalglasögon 2021
Tjänstebilspolicy 2021