Policy för konflikthantering 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för konflikthantering i ditt företag.

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter uppstår dagligen, stora som små. Att en konflikt uppstår kan ha olika bakomliggande orsaker. Människor har olika bakgrund, kunskaper, värderingar och så vidare. En konflikt behöver inte vara av ondo utan kan vara det som behövs för att driva något framåt. Det är när en konflikt har gått för långt som problemen skapas. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma och hantera konflikter.

Med en policy informerar du snabbt och enkelt medarbetarna i företaget om vad som gäller kring konflikthantering. Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för konflikthantering för att upprätta en policy för ditt företag.

(ID 4622)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2023
Samtalsunderlag konflikthantering 2023