Policy för konflikthantering 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för konflikthantering i ditt företag.

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter uppstår dagligen, stora som små. Att en konflikt uppstår kan ha olika bakomliggande orsaker. Människor har olika bakgrund, kunskaper, värderingar och så vidare. En konflikt behöver inte vara av ondo utan kan vara det som behövs för att driva något framåt. Det är när en konflikt har gått för långt som problemen skapas. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma och hantera konflikter.

Med en policy informerar du snabbt och enkelt medarbetarna i företaget om vad som gäller kring konflikthantering. Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för konflikthantering för att upprätta en policy för ditt företag.

Specifikation

  • Policy för konflikthantering 2024
  • 4622
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider