Policy för GPS-användning 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för GPS-användning.

Många företag använder positioneringstekniker som GPS till att uppfylla krav och regler för kör- och vilotider, regler om färdskrivare vid vägtransporter, logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och elektroniska körjournaler.

Företagets intresse av att använda positioneringssystem måste enligt lag väga tyngre än de anställdas intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten. Vid den helhetsbedömning som ska göras ska följande faktorer vägas in:

- ändamålen med användandet av systemen, - hur uppgifterna hanteras och hur resultatet används, - vilken information som ges till de anställda, - om positionering kan utföras på ett mindre integritetskänsligt sätt, - vilken teknisk och administrativ säkerhet som finns för de insamlade uppgifterna, - förekomsten av fackliga överenskommelser och innehållet i dessa samt - om positioneringen följer god sed på arbetsmarknaden.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för GPS-användning så sparar du mycket tid.

(ID 4700)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn