Policy för e-posthantering 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy rörande e-posthantering för ditt företag.

Avsikten med en policy för e-posthantering är att ge chefer och anställda konkreta riktlinjer och stöd för hur e-posten ska användas inom företaget. På så vis blir e-posten ett tidsbesparande verktyg som skapar mervärde inom företaget.

Policyn som DokuMera har tagit fram beskriver hur de anställda i företaget ska hantera sin e-post. För att säkerställa att medarbetarna ska kunna hantera e-posten på rätt sätt krävs i en del fall utbildning. I de flesta fall handlar det dock mer om vilka rutiner som används i det dagliga arbetet för att undvika överfulla inboxar eller liknande som kan leda till felprioriteringar eller att viktiga mail faktiskt försvinner.

(ID 4366)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

IT-policy 2023
Kommunikationspolicy 2023
Personalhandbok 2023
Policy sociala medier 2023