Policy för drogtester och registerutdrag 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för drogtest och registerutdrag.

Drogtest Droger är något som inte hör hemma i arbetslivet. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagarna inte drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet. Användande av droger ökar risken för olycksfall i arbetet. I de fall då det finns stor risk för olycksfall i arbetet har AD gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade. Det finns också möjlighet att avtala om drogtester i kollektivavtal.

Registerutdrag Utdrag från belastningsregistret får i första hand endast göras av den berörda individen. En arbetsgivare som i en anställningssituation vill ha tillgång till ett registerutdrag måste därför be personen i fråga om ett utdrag ur belastningsregistret. För att få arbeta i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet måste utdrag ur belastningsregistret visas upp. Görs inte detta får personen inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Använd DokuMeras mall när du ska upprätta en policy för drogtest och registerutdrag så är en stor del av jobbet redan gjort.

(ID 4627)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn