Policy för bisyssla 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en mall som hjälper dig som arbetsgivare eller företrädare för en arbetsgivare att upprätta en policy för bisyssla.

En bisyssla är något som den anställde ägnar sig åt vid sidan av sin anställning men som inte kan sägas falla inom ramen för privatlivets sfär. Om en bisyssla är tillåten eller ej regleras i LOA (lagen om offentlig anställning) för offentligt anställda och genom avtal för privatanställda. Arbetsgivaren är skyldig att informera de anställda om vilka regler som gäller kring bisysslor. Detta görs lämpligen med hjälp av en policy. Om arbetsgivaren begär det är du som arbetstagare skyldig att anmäla att du har en bisyssla. Det är sedan upp till arbetsgivaren att bedöma om din bisyssla är förenlig med din anställning eller inte.

För anställda inom privata bolag kan som sagt frågan om bisysslor regleras genom avtal (kollektivavtal och anställningsavtal). Som anställd lyder du förstås även under lojalitetsplikten som gäller oavsett om det står uttalat i ditt anställningsavtal eller ej. Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren inte får göra något som kan leda till skada för arbetsgivaren. En bisyssla skulle kunna ses som ett brott mot lojalitetsplikten om den till exempel konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

(ID 4538)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anmälan om bisyssla 2021