Policy för affärsetiska principer 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall är till för dig som ska upprätta en policy för affärsetiska principer.

Syftet med en policy för affärsetiskiska principer är att dra upp riktlinjer för hur företagets medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Affärsetik är ett samlat beteende ett företag håller sig till i sin dagliga kontakt med omvärlden. God affärsetik är att genom att uppträdda ärligt och rättvist bygga förtroendefulla relationer med leverantörer, samarbetspartner, kunder och andra intressenter. God affärsetik är även att ha gott omdöme i affärsrelationer och att förebygga risker.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för affärsetiska principer så är en stor del av jobbet redan gjort.

(ID 4824)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn