Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att informera medarbetarna om obligatorisk febertestning på arbetsplatsen. Mallen är skriven på engelska.

Arbetsgivaren har ett långtgående arbetsmiljöansvar. Till arbetsgivarens skyldigheter hör bland annat att minska riskerna för sjukdom och smittspridning på arbetsplatsen. Ett led i detta arbete är att utföra febertester på arbetstagare och besökare som avser att tillträda Företagets lokaler. Genom preventiva åtgärder ges Företaget större möjlighet att minska riskerna för både insjuknande och smittspridning.

Glöm inte bort att du måste förhandla ett beslut om febertester på arbetsplatsen med facklig organisation.

Specifikation

  • Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2024
  • 5234
  • 1,15
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider