Policy avseende uppfinning 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om arbetstagares uppfinningar.

Policyn behandlar främst vad som ska gälla när en arbetstagare har gjort en uppfinning och hur detta ska anmälas till arbetsgivaren. Av policyn framgår också vilken ersättning som ska utgå och hur denna ska beräknas med hänsyn till olika faktorer. Ta hjälp av dokumentet Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) med ID 4077 för att göra anmälan.

Policyn beskriver även företagets syn på uppfinningar och hur innovation uppmuntras inom företaget. DokuMera har även andra mallar rörande uppfinningar som arbetstagare har gjort. Dessa mallar bör användas tillsammans med denna mall.

(ID 4078)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn