Policy arbetsplatsträffar 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en ny eller uppdatera en befintlig policy för arbetsplatsträffar.

Arbetsplatsträffar (även kallat arbetsplatsmöte) är ett forum för de anställdas regelbundna medverkan i samråd och beslut i frågor av gemensamt intresse för gruppen samt information i frågor, som gruppen inte själv kan besluta om. En förutsättning för att arbetsplatsträffen ska fungera är att det finns tydliga mål för verksamheten och att uppgifter och befogenheter delegeras till arbetsledarnivå. En policy för arbetsplatsträffar underlättar och strukturerar hanteringen och genomförandet av arbetsplatsträffar.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy arbetsplatsträffar så är en stor del av jobbet redan gjort.

(ID 4663)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn