Policy

En policy är ett verktyg som är till för att informera medarbetarna om hur de förväntas agera i och hantera olika situationer som kan förekomma i arbetslivet.

Policyn bör inte vara för omfattande, komplettera hellre med dokument som mer detaljerat beskriver riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska utföras i praktiken.MALLAR I POLICY
Krispolicy 2023
Policy för kontakt med media 2023
Policy mot hot och våld 2023