Policy

En policy för informationssäkerhet s.k. informationssäkerhetspolicy ska hjälpa till att förhindra avbrott i organisationens verksamhet och minska skador, som förorsakas av katastrofer eller säkerhetsincidenter, genom en kombination av förebyggande och återställande skydd.

Policyn kan ses som ett verktyg för kontinuitetsplanering och ska utgöra grunden för organisationens övergripande och detaljerade säkerhetsmål. Riktlinjer, anvisningar och instruktioner till personalen skall finnas med samt uppföljande av policyn, val av säkerhetsansvariga och finansiering av implementeringen av policyn.