PM Verksamhetsövergång - vad är det?

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om verksamhetsövergång.

Enbart det faktum att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till annan innebär inte per automatik att det är fråga om en verksamhetsövergång. Det krävs att övergången sker mellan två olika rättssubjekt, vilket innebär att det är nödvändigt att göra en bedömning av huruvida verksamheten bevarar sin identitet eller inte, dvs. föreligger det en identitet mellan överlåtarens verksamhet och förvärvarens verksamhet? Detta är en av många frågor som du behöver ha svar på när du funderar på att överlåta din verksamhet.

Ta del av informationen i detta PM och lär dig mer om vad en verksamhetsövergång är och vad det innebär för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

(ID 4740)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn