PM Summarisk process - vad är det?

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om summarisk process. Vad är det egentligen?

Summarisk process är en samlingsbeteckning för tre olika typer av processer: betalningsföreläggande, vanlig handräckning samt särskild handräckning. Syftet med denna processform är att okomplicerade betalningsanspråk ska kunna lösas på ett enkelt och billigt sätt utan att behöva prövas av domstol.

Det är Kronofogdemyndigheten (KFM) som handlägger den här typen av ärenden. Det som skiljer den här typen av ärenden från tvister som handläggs av domstolarna är att KFM inte prövar riktigheten av sökandens krav.

Sätt dig in i regelverket om betalningsförelägganden genom att ta del av informationen i dokumentet PM Summarisk process.

(ID 4672)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn