PM Medling - vad är det?

Format: Acrobat-mall (8 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om medling. Vad är det för något?

Medling kan förklaras som en organiserad förhandling där en, eller fler medlare försöker få två eller fler parter att komma fram till en frivillig och gemensam överenskommelse. Medling bygger på tanken att medverkan av en tredje part skulle ge bättre förutsättningar för en lösning av konflikten än om parterna agerar själva.

Det finns i Sverige två olika sätt att komma till medling när det gäller en kommersiell tvist. Antingen kan en tingsrättsdomare föreslå att tvisten ska medlas eller också beslutar sig parterna frivilligt för att medla. Det förstnämnda alternativet kommer till genom att domaren stöder sig på regler i rättegångsbalken för att föreslå medling.

(ID 4690)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista medling vid konflikt 2023
Medlingsklausul 2023
PM Medling - vad är det?
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2023
Samtalsunderlag medlingssamtal 2023