PM Konkurrensklausuler och värvningsklausuler

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Detta dokument är ett PM eller white paper från DokuMera om konkurrensklausuler och värvningsklausuler.

Inte sällan vill arbetsgivare införa konkurrensklausuler eller värvningsklausuler i anställningsavtalen med sina anställda. Den förstnämnda typen av klausuler syftar till att förhindra arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet en viss tid efter att anställningen hos arbetsgivaren har upphört. Den sistnämnda typen av klausuler syftar till att förhindra att före detta anställda värvar anställda från arbetsgivaren, vilket kan sägas vara en annan form av konkurrens.

Praxis ger vid handen att den här typen av klausuler ofta ogiltigförklaras eller jämkas på grund av oskälighet. I den här promemorian kan du läsa mer om vad som krävs för att den här typen av klausuler ska anses vara giltiga.

(ID 5007)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn