PM IP-strategier för mindre och medelstora kunskapsintensiva företag

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om IP-strategier.

Vi har idag en stor andel företag som samlar information och förädlar denna information till kunskap. Denna kunskap skapar sedan nytta och bidrar till intäktsströmmar. I denna förädling sker innovation. Innovation med ett värde som kan skyddas – Intellectual Property (IP).

Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst teknikutveckling och en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel. Intellectual Property kan vara din viktigaste tillgång. Den kan omfatta många typer av innovationer – inte bara uppfinningar.

Ta del av informationen i detta PM för att lära dig mer om hur du kan utnyttja olika IP-strategier till din fördel.

(ID 4735)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn