PM Innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande

Format: Acrobat-mall (3 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande.

En av de mest brinnande frågorna för företagare idag är innovation. Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag. Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst teknikutveckling och en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel.

Ta del av informationen i detta PM för att lära dig mer om hur innovationsprocessen kan hjälpa dig på vägen till ett framgångsrikt företagande.

(ID 4734)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn