PM Förlikning - vad är det?

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om förlikning. Vad är det egentligen?

Vid en tvist kan parterna komma överens om förlikning i stället för att låta fallet avgöras av domstol. Ibland kanske den ena parten har helt rätt i sina anspråk och då kan det handla om att driva den linjen strikt. Men många gånger är dock inte saken så enkel, utan anledningen till tvisten kan ofta hänföras till båda parternas ageranden.

Många förlikningar innebär ofta en kompromiss mellan parternas respektive anspråk. En förlikning kan träffas närsomhelst under processens gång och det är inte ovanligt att parterna träffar en förlikning alldeles inpå huvudförhandlingen eller till och med efter den. Det är ju ofta först mot slutet, när parterna har alla uppgifter från båda sidor som en fullständig bedömning av tvistens möjliga lösning kan göras.

(ID 4667)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Förlikningsavtal (Avskrivning) 2023
Förlikningsavtal (Upphovsrättsligt skyddat material) 2023
Förlikningsavtal (Utan domstols medverkan) 2023