PM Företrädaransvar - vad är det?

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om företrädaransvar.

Huvudregeln är att du som företrädare för ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns emellertid undantag, och ett sådant undantag avser bolagets förfallna och obetalda skatter och avgifter. Den som inte betalar skatt i tid riskerar således att själv få betala den. Detta kallas för företrädaransvar. Inte sällan uppgår skatten till betydande belopp, vilket kan slå hårt mot företrädaren för bolaget. Om du har kännedom om dina skyldigheter minskar riskerna att åläggas personligt betalningsansvar. Ta därför del av innehållet i detta PM för att lära dig mer.

Tänk på att personligt betalningsansvar även kan göras gällande på andra grunder än företrädaransvar. Det kan du läsa mer om i mallen Checklista undvika personligt betalningsansvar med ID 4974.

(ID 4975)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn