PM Att undvika tvist

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur du gör för att undvika tvist.

Det yttersta syftet med ett skrivet avtal är att undvika framtida tvister genom att avtalet dokumenterar vad parterna har kommit överens om. För att kunna fungera på avsett sätt räcker det dock inte med ett skriftligt avtal, vilket som helst. Avtalet måste spegla den affär parterna faktiskt gör och avtalet måste reglera de risker som finns i just den aktuella affären.

Ta del av informationen i detta PM och ta reda på mer om hur du ska tänka kring avtalsskrivande för att i möjligaste mån undvika tvist.

(ID 4680)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

PM Att hantera en tvist