PM Arbetsdomstolen - vad gör den?

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om arbetsdomstolen. Vad gör den för något?

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som är behörig att pröva arbetstvister. Det som utmärker en specialdomstol är att dess ledamöter har särskilda sakkunskaper, utöver rent juridiska kunskaper. Många arbetsrättsliga tvister förutsätter en förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och det är därför som det i domstolens sammansättning även finns representanter från arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer. Dessa bidrar till att förse domstolen med den sakkunskap som kan behövas för att avgöra arbetstvister på ett rättssäkert sätt.

Det är inte självklart att arbetsrättsliga tvister ska prövas av Arbetsdomstolen. En del tvister ska i stället prövas av allmän domstol eller av Patent- och marknadsdomstolen. I detta PM redogör vi för vilka typer av tvister Arbetsdomstolen prövar och vilka sanktioner den kan utdöma.

(ID 4723)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn