Platsannonsmanus 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett manus på en platsannons som ska publiceras i tidning eller på internet.

Vid författandet av en bra annons är det viktigt att utforma den på ett bra och strukturerat sätt så att du får relevanta kandidater med rätt kunskaper.

Tänk på att du behöver informera de sökande om hur deras personuppgifter behandlas. Det ska de sökande informeras om innan de lämnar in sina ansökningar. För att efterleva reglerna om personuppgiftshantering är det därför viktigt att följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Med hjälp av detta manus för en platsannons kan du utarbeta en rad platsannonser till olika befattningar. Eftersom den har formen av ett exempel är det inriktat på ett visst yrke, men den ger dig en bra ledning i hur du ska arbeta med just platsannonser som passar för ditt företag. Vidare kan mallen enkelt modifieras genom att du lägger till eller tar bort formuleringar, allt efter vilka behov företaget har.

(ID 2113)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista anställningsavtal 2023
Checklista kravprofil 2023
Checklista rekrytering 2023
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2023
Kravprofil 2023
Personalhandbok 2023
Rekryteringsbudget 2023
Tidsåtgång rekrytering 2023