Planering

Planering kan förklaras som den formella process som används vid utförandet av dokument, diagram eller möten där viktiga frågor skall diskuteras. Att planera är viktigt för att genomförandet av en aktivitet skall uppnå önskad effekt.MALLAR I PLANERING
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2023
Checklista kursupphandling 2023
Checklista marknadsundersökning 2023
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Kommunikationsplan 2023
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2023
Köpbeteenden per målgrupp 2023
Marknadsplan 2023
Padlock 2023
Produkt- marknadsmatris 2023
Produktegenskapsjämförelse 2023