Personuppgiftsincident

När en personuppgiftsincident inträffar behöver du snabbt vidta åtgärder. Du behöver bland annat informera de registrerade om det inträffade, och du kan under vissa omständigheter även vara skyldig att anmäla personuppgiftsincidenten till Datainspektionen.MALLAR I PERSONUPPGIFTSINCIDENT
Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2023
Checklista personuppgiftsincident 2023