Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, t.ex. en IT-leverantör. När en personuppgiftsansvarig ska anlita ett personuppgiftsbiträde är det viktigt att ett avtal upprättas.

Ta hjälp av DokuMeras mall Personuppgiftsbiträdesavtal när du skriver ditt avtal.

(ID 4753)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn