Personuppgiftsbiträdesavtal

När någon behandlar personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner är denne att betrakta som personuppgiftsbiträde. Dataskyddsförordningen ställer i sådana situationer krav på att parterna ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat reglerar parternas respektive rättigheter och skyldigheter.

Ta hjälp av mallarna i denna kategori när du behöver upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal så riskerar du inte att förbise lagstadgade krav.MALLAR I PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2023
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2023
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2023
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2023
Underbiträdesavtal 2023
Underbiträdesavtal Engelsk 2023