Personuppgiftsbiträdesavtal

När någon behandlar personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner är denne att betrakta som personuppgiftsbiträde. Dataskyddsförordningen ställer i sådana situationer krav på att parterna ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat reglerar parternas respektive rättigheter och skyldigheter.

Ta hjälp av mallarna i denna kategori när du behöver upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal så riskerar du inte att förbise lagstadgade krav.MALLAR I PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2021
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2021
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2021
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2021
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2021
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2021
Underbiträdesavtal 2021
Underbiträdesavtal Engelsk 2021