Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

I den här kategorin finner du grundläggande information om dataskyddsförordningen. Du kan även läsa mer om dina skyldigheter som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde.

Om du känner dig osäker på hur du ska arbeta för att leva upp till de regler som ställs i dataskyddsförordningen rekommenderas processbeskrivningen och checklistan om dataskyddsförordningen. Dessa dokument är introducerande och hjälper dig att förstå vilka övriga dokument som du kan behöva i din verksamhet.MALLAR I PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Checklista dataskyddsförordningen 2020
Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2020
Checklista personuppgiftsansvarig 2020
Checklista personuppgiftsbiträde 2020
Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2020
PM Datainspektionen och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas
PM Vad innebär dataskyddsförordningen
PM Vad är dataskyddslagen?
Processbeskrivning GDPR 2020
Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2020
Årshjul GDPR 2020