Personalkostnadsbudget tvåårig 2023

Format: Excel-mall (41 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en personalkostnadsbudget över två år.

Budgeten hanterar tolv olika grupper av kollektivanställda och 16 olika tjänstemannagrupper. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp motsvarande raden personalkostnader i en kostnadsslagsindelad årsredovisning, dvs. budgeten sammanställer budgeterade värden för kontogrupperna 70 t.o.m. 76 enligt BAS.

I dokumentet finns ett inmatningblad för t.ex. kostnader rörande kollektivanställda och företagsledning samt ett sammanställningsblad.

(ID 654)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Likviditetsprognos 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023