Personalenkät 2023

Format: Excel-mall (68 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera består av en personalenkät som du kan använda för att bedöma hur personalen upplever sin arbetssituation och sin arbetsgivare.

DokuMeras personalenkät är uppdelad i 11 olika kategorier som till exempel arbetsklimat, jämlikhet och jämställdhet samt organisation och ledarskap, med 5 frågor under varje kategori.

I DokuMeras personalenkät finns färdiga exempelfrågor, men du har även möjlighet att själv välja vilka frågor som ska ställas. Tänk då på att du skriver alla frågor i positiv form för att du ska kunna dra slutsatser utifrån sammanställning.

Personalenkäten sammanställs sedan i tabellform, med en översikt över medelvärdet på varje fråga.

(ID 4466)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023