Pensionspolicy 2021

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera de anställda om vilka pensionsförmåner de är berättigade till av dig som arbetsgivare.

En pensionspolicy är ett viktigt verktyg för att kunna lättare rekrytera och bibehålla kompetenta, ansvarstagande och nytänkande medarbetare. Policyn bör svara upp till medarbetares individuella försäkringsbehov så långt som möjligt. Utöver de som regleras i denna pensionspolicy är medarbetare berättigade till förmåner som framgår av socialförsäkringsbalken och annan tillämplig lagstiftning.

Ta hjälp av denna mall när du ska upprätta en pensionspolicy för din verksamhet så är mycket av jobbet redan gjort.

(ID 4858)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn