Patent och uppfinning

En idé kan vara en tanke om hur något kan göras. En uppfinning eller ett patent är baserad på en idé och en praktisk
tillämpning av idén kan vara en uppfinning. Idéer och uppfinningar förekommer inom alla mänskliga verksamheter. Idéer kan vara gamla och återanvändas, medan det ligger i en uppfinnings natur att vara ny.

Den praktiska tillämpningen av en idé innebär alltså inte bara att använda idén utan också att beskriva och konkretisera hur man skall göra det med tekniska hjälpmedel. Gör man det på ett nytt sätt är det en uppfinning som möjligen är patenterbar.