Pärm - för årsbokslut 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en årsbokslutspärm för företaget, med överskådlig innehållsförteckning och pärmetiketter.

Årsbokslut görs av företag som inte behöver upprätta en årsredovisning, t.ex. mindre enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer som delägare. Årsbokslutet ska innehålla en balansräkning och en resultaträkning, samt vissa tilläggsupplysningar (t.ex. information om varje anläggningstillgång, årets avskrivningar m.m.).

(ID 438)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn