Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående lös egendom.

Ett pantavtal som gäller lös egendom (saker som kan lämnas över till panthavaren) kallas för handpant. Panten måste överlämnas till panthavaren för att vara giltig. Panten kan också överlämnas till en tredje person, men denne måste då informeras om att saken är pantsatt och att ägaren inte får råda över saken. När skulden är betald lämnas panten tillbaka till gäldenären. I detta dokument finns klausuler rörande t.ex. denuntiation, andrahandspantsättning, pantvård m.m.

(ID 4122)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn