Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att finna förslag på arbetsformer som du kan använda för att effektivisera ledningsgruppens sätt att arbeta.

Du kan kombinera olika arbetsformer, använda dem delvis, ändra och anpassa till den specifika situationen. Allt för att få den effekt du vill ha. Erfarenheten säger att det är helt ”ofarligt” att pröva sig fram. Fungerar det inte kan du alltid ändra dig och välja en annan form.

Listan är långt ifrån fullständig. Speciellt inom det dynamiska området finns det en rad former att använda för exempelvis feedback, öka tillit, lära känna varandra etc.

Urvalet av arbetsformer utgår från att gruppens arbete redan pågår. Du använder arbetsformer som en integrerad del i gruppens problemlösning planering och beslut. De är alltså inte att ses som ”skolövningar”. Övningarna är riktade specifikt till ledningsgrupper som träffas regelbundet. Det går naturligtvis att användas i andra sammanhang.

Specifikation

  • Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2024
  • 5076
  • 1,16
  • 29
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider