Översikt arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en översikt över arbetsmiljöområdet och hjälper dig att få en överblick vad gäller arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i företaget. Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsgivaren "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall".

För att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar krävs att arbetsgivaren:

1. följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 2. följer Arbetsmiljöinspektionens ingripanden samt 3. bedriver eget arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren har som sagt ett arbetsmiljöansvar men även arbetstagaren har skyldigheter enligt AML. Arbetstagaren måste till exempel följa de säkerhetsföreskrifter och andra arbetsmiljöregler som finns på arbetsplatsen.

Förutom arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen behandlar mallen även områden som exempelvis de lagar som berör arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljöverkets tillsyn över arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljöbrott.

(ID 4499)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Returneringshandling arbetsmiljö 2023