Överlåtelse av uppfinning 2022

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av uppfinning.

När en uppfinning ska överlåtas bör avtalet vara mycket detaljerat, eftersom en uppfinning berör immateriella rättigheter såsom patent, vilket innebär att särskilt omsorg behöver tillägnas överlåtelseavtalet. Vidare är det vanligt att uppfinningar pantsätts eller licensieras, vilket gör att garantier om att detta inte har skett måste lämnas.

Mallen som DokuMera har utarbetat är mycket detaljrik och reglerar en fullständig överlåtelse av uppfinningen. Överlåtaren och förvärvaren kan redan vid överlåtelsetillfället reglera de mest betydelsefulla frågorna. På så vis skapas en större förutsebarhet och en bättre grund för eventuell vidare förhandling samtidigt som tvister mellan parterna förebyggs i ett tidigt skede.

(ID 4081)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn