Överklagande av tingsrätts avgörande 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överklagande av tingsrätts avgörande.

Ett överklagande innebär att en part är missnöjd med tingsrättens dom eller beslut och av den anledningen vill att saken ska prövas på nytt av en högre rättsinstans. Om något överklagande inte inkommit inom tidsfristen, vanligtvis tre veckor, vinner domen laga kraft. Det innebär att tingsrättens avgörande står fast.

DokuMeras mall för överklagande är tydligt strukturerad och låter dig enkelt fylla i den information som behövs för att kunna överklaga tingsrättens avgörande.

(ID 4208)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn