Överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande.

Du kan överklaga nästan alla beslut som du anser vara felaktiga. Alla personer som berörs av ett beslut kan överklaga, till exempel den som anser sig äga något som har blivit utmätt. Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från delgivningen av beslutet. I överklagan ska bl.a. anges vilket beslut som överklagas, skälet för detta och vilka bevis som finns för ståndpunkten.

Överklagandet ska skickas till Kronofogdemyndigheten. Prövningen kommer dock ske av en tingsrätt.

(ID 4186)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn