Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från besittningsskydd som inte är beroende av hyresnämndens tillstånd).

En bostadshyresgäst har, till skillnad från en lokalhyresgäst, i regel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Om hyresvärden och hyresgästen inte är ense om att avtalet ska upphöra avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Besittningsskyddet innebär också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen. Besittningsskyddet gäller även när en lägenhet hyrs ut i andra hand längre tid än två år i följd.

Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall, om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling kommer överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Mallen till överenskommelse om avstående från besittningsskydd, som DokuMera har tagit fram, är giltig endast i fyra år från tillträdesdagen. Hyresnämndens tillstånd behövs inte.

(ID 3530)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand 2022